صندل طبی زنانه ۱۰۲۳

۱۲۰,۰۰۰ تومان

صندل طبی زنانه 1023 یکی از تولیدات جدید شهرام طب است که می توان به طوری یک مدل کامل شده نسبت به مدل 1021 دانست.

صاف
صندل طبی زنانه 1023
صندل طبی زنانه ۱۰۲۳