کفش ورزشی زنانه ۴۰۰۷

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کفش ورزشی زنانه 4007 مدلی است که جدیدا توسط متخصصان شهرام طب تولید شده و می توان این مدل را یکی از قوی ترین مدل ها از لحاظ ظاهر میان کفش های ورزشی شهرام طب دانست.

صاف
کفش ورزشی زنانه 4007
کفش ورزشی زنانه ۴۰۰۷